Hoe werkt dak- of vlieringisolatie?

Een woning verliest warmte via de gevel, het dak en de vloer op de begane grond. Via het dak gaat ongeveer 30% van de warmte verloren.

Om het warmteverlies van een zolder te verminderen, kunt u aan de binnen- of buitenzijde van het dakbeschot van een pannendak isolatiemateriaal aan laten brengen. Een vliering of zolder waar niet wordt gestookt, kan ook worden geïsoleerd. Het isolatiemateriaal kan dan het beste aan de bovenzijde van de zoldervloer aangebracht worden, of in het plafond onder de zoldervloer. Een plat dak kan het beste aan de buitenkant worden geïsoleerd. Isolatie aan de binnenkant wordt sterk afgeraden omdat dit vochtproblemen kan geven.
Op isolatiemateriaal staat een getal dat de isolatiewaarde aangeeft, bijvoorbeeld R=2,50 m2 K/W. R staat voor de isolatiewaarde. Hoe hoger de waarde van R, hoe beter het materiaal isoleert.

Meer vrijblijvende informatie via: info@daktotaalnoord.nl of u kunt bellen met: T: 0512 - 33 17 02

© Dak Totaal Noord B.V. 2010/2011     |     Oastkern 45     |     9288 XJ     |     Kootstertille     |     T: 0512 - 33 17 02     |     F: 0512 - 33 11 77     |     info@daktotaalnoord.nl     |