Aanbieding Tentdak

  • Verwijderen + afvoeren & leveren + aanbrengen nieuwe beton dakpannen vanaf;
    €4.575,- excl. BTW

  • Verwijderen + afvoeren & leveren + aanbrengen nieuwe keramische dakpannen vanaf;
    €5.900,- excl. BTW

  • Meerprijs leveren + aanbrengen isolatie op bestaand dakbeschot minimaal Rc 3,0 vanaf;
    €6.790,- excl. BTW

© Dak Totaal Noord B.V. 2010/2011     |     Oastkern 45     |     9288 XJ     |     Kootstertille     |     T: 0512 - 33 17 02     |     F: 0512 - 33 11 77     |     info@daktotaalnoord.nl     |